ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΡΟΥ «ΒΙΚΤΩΡΙΑ»

20
Οκτ
2010Κλικ για μεγέθυνση

Έτος Κατασκευής

2007-2008

Αναθέτουσα Αρχή

ΗΛΟΣ Α.Τ.Ε (ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ)

Πελάτης

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.

Τοποθεσία

ΑΘΗΝΑ

Παρακολούθηση συμπεριφοράς κτιρίων εφαπτομενικά του σκάμματος κατασκευής μεγάρου ''ΒΙΚΤΩΡΙΑ'' στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Γ' Σεπτεμβρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • Ίδρυση οριζοντιογραφικού και υψομετρικού Δικτύου σταθερών σημείων με σκοπό την παρακολούθηση οπτικών στόχων (ανακλαστήρων) που τοποθετήθηκαν σε σημεία ενδιαφέροντος για τον έλεγχο μικρομετακινήσεων.
  • Επίλυση οριζοντιογραφικού και υψομετρικού δικτύου.
  • Τοπογραφικός συμβατικός έλεγχος με περιοδικές μετρήσεις τουλάχιστον τρεις (3) εβδομαδιαίως.
  • Σύνταξη σχετικών διαγραμμάτων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήθηκε ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός για την απόδοση μεγαλύτερης ακρίβειας επί των μετρήσεων λόγω των υψηλών απαιτήσεων του έργου όπως

  • Γεωδαιτικός Σταθμός LEICA 2003, 0,5’’, +/- (1mm+1ppm)
  • Γεωδαιτικός Σταθμός TRIMBLE S6 High Precision 1’’, +/- (1mm+1ppm)
  • Ψηφιακός Xωροβάτης TRIMBLE Dini (0,3mm/km)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργάσθηκε έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις αποτελούμενο από:

  • Τοπογράφο Μηχανικό (Ε.Μ.Π.) : έναν (1)
  • Τοπογράφους Υπομηχανικούς (Τ.Ε.Ι.) : δύο (2)
  • Βοηθούς Τοπογράφους : δύο (2)