ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

20
Οκτ
2010Κλικ για μεγέθυνση

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Πελάτης

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.

Διάρκεια Έργου

2007-ΣΗΜΕΡΑ

Τοποθεσία

ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τοπογραφική παρακολούθηση μικρομετακινήσεων - καθιζήσεων περιοχής μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής

  • Ίδρυση και επίλυση τριγωνομετρικού δικτύου στα ήδη υπάρχοντα βάθρα στις υπ’ όψιν περιοχές.
  • Λήψη αρχικών μετρήσεων σε όλα τα σημεία μέτρησης.
  • Λήψη μετρήσεων παρακολούθησης των μετακινήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time) στα παραπάνω σημεία.
  • Επεξεργασία μετρήσεων και παρουσίαση αυτών σε εκθέσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Χρησιμοποιήθηκε ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός για την απόδοση μεγαλύτερης ακρίβειας επί των μετρήσεων λόγω των υψηλών απαιτήσεων του έργου όπως

 

  • Γεωδαιτικός Σταθμός LEICA 2003, 0,5’’, +/- (1mm+1ppm)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργάσθηκε έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις αποτελούμενο από :

 

  • Τοπογράφο Μηχανικό (Ε.Μ.Π.) : έναν (1)
  • Τοπογράφους Υπομηχανικούς (Τ.Ε.Ι.) : δύο (2)
  • Βοηθούς Τοπογράφους : τρεις (3)